Siz Hayal Edin Biz Yapalım
İstiklal Cad. No:82/A Yalova
Pzt - Cmts : 08:30 - 18:00

Damla sulama sistemi nedir?

Damla sulama, tarımsal sulamada kullanılmak üzere geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Sulama suyunun, filtre edilerek süzüldükten sonra, eriyebilir gübre ve/veya gübresiz olarak toprak yüzeyine veya içine damlalar halinde verilmesine damla sulama denir.

Damla sulama, toprak yüzeyine veya yüzeyin hemen altına yerleştirilen küçük çaplı damlatıcılaryardımıyla arıtılmış suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir sistemdir. Bu sistemde su damlama borularıyla her bitkinin etkili kök derinliğine kadar götürülmektedir.
Öte yandan damla sulama sistemi sayesinde bitkilere verilecek gübreler ve kimyasallar da sulama suyu ile birlikte verilebilmektedir. Damla sulama sistemi kısaca, bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddesi miktarını optimum seviyede tutmaktadır.

 

img_divider

AVANTAJLARI

Rüzgâr hızına bağlı kalmaksızın gün içinde herhangi bir saatte sulama imkânı sağlar. Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlar. Düşük basınçlarda sulama imkânı sağlandığından dolayı enerji gereksinimi azdır. Üründe önemli oranda kalite ve verim artışı sağlar (%20–90). Mahsul 2–3 hafta erken olgunlaşır. Kültürel işlemler daha kolay yapılır. İşgücü gereksinimi azalır. Yüzey akışı ve buharlaşma ile su kaybı çok az olup, %50 su tasarrufu sağlar. Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılarak, etkinlikleri de artmaktadır. Sulandırılmış gübre eriyiği kullanıldığından, köklerin yanma sorunu da yoktur. İyi bir toprak havalanmasını sağlar. Tüm alanın ıslatılması söz konusu olmadığından dolayı, hastalık ve yabancı ot gelişimini en aza indirir. Çapalama işçiliği de düşüktür. Erozyonu ve toprak kaybını önlemektedir. Eğimli alanlarda kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Bitki gelişimi için gerekli olan suyun belirli bir boru sistemi ile taşınıp damlatıcı (drip) adı verilen araçlarla bitki kök bölgesine damlalar halinde uygulanmasına damla sulama adı veriliyor. Bu sistemle bitkinin kullandığı suyu istenirse bitki besin maddeleriyle birlikte aşırı bir su isteği oluşturmadan verilebiliyor.

Bu Hizmetle İlgileniyor musunuz ?