Siz Hayal Edin Biz Yapalım
İstiklal Cad. No:82/A Yalova
Pzt - Cmts : 08:30 - 18:00

Neden Batu Tarım ?

Bünyesinde bulundurduğu çalışanların konu uzmanlarından olması. Uygulama ve saha tecrübelerinin yapılan işlerde profesyonel yaklaşımlarla sorunların çözümünü amaçlayan bir firmayız. Önceliğimiz iş veren ve çiftçi ihtiyaçlarının uygun metodlarla ve uygun ekonomik maliyetler çerçevesinde ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.

Sulama Sistemleri Çalışmalarınız Nasıl ?

Yapmış olduğumuz sulama sistemlerinde önce alan keşifi yapıldıkdan sonra proje çalışması yapılır. Proje çalışmasında sulanacak peyzaj ve bitkisel alanların özellikleri buna bağlı
olarak sulama metodu belirlernir. İstekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sulama lateral hatları ana hatlar ve sulama ekipmanları gübreleme ve kontrol sistemlerinin otomosyonu
basınç ve pompa sistemlerinin yanı sıra elektronik ve elektirik aksamlarının temini montajı ve kontrolü yapılmaktadır.

Toprağın Yapısı Nedir ?

Toprak, yer kabuğunu meydana getiren ana kayaların fiziksel-kimyasal ve mikrobiyolojik yollarla ayrışması sonucunda meydana gelmiş, yapısında mineral-organik madde-hava bulunan, bitkiler için bir gelişme ve beslenme ortamıdır. Toprakta yaşayan gözle görülmeyecek kadar küçük mikroorganizmalar bulunur ve bu nedenle toprağın canlılığı vardır. Aşağıdaki tabloda, toprağın genel olarak yapısı ağırlık ve hacimce verilmiştir. Dikkat edilirse, bitkilerin topraktan en çok kaldırdığı azot (N) tabloda yer almamaktadır, Çünkü toprağın yapısında azot ihtiva eden bir mineral yoktur. Azotun kaynağı havadır. Havadaki azot çeşitli yollarla toprağa geçer, eksik olan kısmı gübreleme ile karşılanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bitkilerin kükürt ihtiyacı bitki çeşidine ve dekardan alınan ürün miktarına göre değişir. Genel olarak bitkiler, topraktan kaldıkları azotun sekizde biri ile onda biri oranında kükürtü topraktan alırlar. Bitkilerin kükürt ihtiyacı genellikle fosforun yarısına yakındır. Hatta bazı bitkiler (lahana, pırasa, soğan, sarımsak, baklagil ve yağ bitkileri) diğer tarla bitkilerine oranla daha fazla kükürt kaldırırlar. Dekardan kaldırılan kükürt miktarı bitkiden bitkiye değişmekle birlikte, az kükürt ihtiyacı olanlarda (buğday-arpa gibi) 500 kg verim için senede 8,6 kg kükürt =4 kg SO3 (gübre torbalarında yazıldığı gibi); bir ton mısır için 7 kg SO3’e eşdeğer kükürt; dekardan 5 ton lahana için 15 kg SO3’e eşdeğer kükürt kaldırılır. Baklagil ve yağ bitkileri ile kaldırılan miktarlar daha fazladır.
Dünyada kükürtsüz canlı hayatı olamaz. Kükürt bitkide azotlu gübrenin etkisini çoğaltarak bitkilerin protein miktarını artırır. Örnek olarak buğdayda gluten miktarı yükselir, unun sedimantasyon sayısı artar ve ekmeğin pişme kalitesi yükselir. Yağ bitkilerinde (ayçiçeği, kanola, soya, zeytin) % yağ miktarı potasyumlu gübre ile birlikte yükselir. Yumru bitkilerinde (patates) depolama ömrü uzar. Tıbbi-aromatik bitkilerde de aroma maddelerinin miktarı artar.
Son yıllarda bilimsel çalışmalarla, hangi bitki olursa olsun, bir bitkinin yapısında 100’den fazla element bulunduğu belirlenmiştir. Ancak, bu elementlerden 24 kadarının bitkide ne görev yaptığı bilinmektedir. Tüm bitkide (kök-gövde-dal-yaprak-meyve) bulunan bu elementlerin miktarı yüzde olarak aşağıda verilmiştir:

Elementler % Mikro Elementler %

Karbon (C) 45.0 Demir (Fe) 0.1

Oksijen (O) 45.0 Mangan (Mn) 0.05

Hidrojen (H) 6.0 Çinko (Zn) 0.02

Azot (N) 1.5 Klor (Cl) 0.1

Potasyum (K) 1.0 Bor (B) 0.02

Kalsiyum (Ca) 0.5 Bakır (Cu) 0.006

Magnezyum (Mg) 0.2 Molibden (Mo) 0.0001

Fosfor (P) 0.02

Kükürt (S) 0.1

99.5

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi bitkinin en büyük kısmı karbon, hidrojen ve oksijenden meydana gelmiştir. Bitkiler, yapılarında bulunan karbonu (C) havadan karbondioksit (CO2) olarak, oksijeni havadan oksijen (O2) ve sudan (H2O) olarak, hidrojeni ise sudan (H2O) olarak alırlar. Güneş enerjisi ile yapraklarında yediğimiz ürünlerin organik maddelerini meydana getirirler.

Çok rüzgârlı havada yapraktan gübreleme yapmayın.
Yağmur öncesi gübreleme yapılmaz. Yağmurdan sonra tarlaya traktörle girilebiliyorsa yağmur sonrası gübreleme yapınız.
Fosforlu gübreleri kalsiyumlu ve sülfatlı gübrelerle karıştırmayınız.
Özellikle yaz aylarında gündüz saat 11:00-16:00 arası yapraktan gübreleme yapmayınız. Sabahları, akşamüzeri veya gece uygulama yapınız.
Yaprak gübresi için önerilen dozları aşmayınız (fazla gübre kullanmayınız).
Toprağa uygulanan gübrelerdeki bitki besin elementleri hatalı sulama ve aşırı yağışlarla topraktan yıkanarak bitki kök bölgesinden uzaklaşmadığı ve topraktaki diğer besin elementleri ile kimyasal bileşik meydana getirmediği sürece elverişli halde kalırlar. Bazı durumlarda bitki besin elementleri toprak kolloidleri (kil, humus gibi) tarafından tutularak geçici olarak alınamaz duruma geçebilirler.

YALOVA BATU TARIM SAN. TİC. A.Ş

MERAK ETTİĞİNİZ HERŞEYİN CEVABI BATU TARIM.